Aktuelt

Mikkel Flor, konstitueret sognepræst

Henrik Gade Jensen har fået bevilget studieorlov 1. september til 30. november 2022, som bruges til at skrive nye mundrette salmer.

Under orloven passes embedet af Mikkel Flor, som præsenterer sig selv.

 

Nyt Kirkeblad udkommet

Læs bl.a. om

- Præsten drømmer om en normal jul

- Julegudstjenester i sognene

- Tillitze Kirke snart klar til brug igen

og meget mere.

 

Vil du være med til at gå Lucia i år til Lucia-gudstjenesten?

søndag den 11. december kl. 19.00 i Tillitze Kirke

Så henvend dig til organist Ulla Schwartz på telefon 25 15 98 13.

Der øves hver lørdag - første gang 12. november - fra kl. 11.30 - 12.15 i Dannemare Kirke.

 

Næste gudstjenester

1. søndag i advent

Tema: Indtoget i Jerusalem

søndag den 27. november kl. 09.30 i Dannemare Kirke

og

søndag den 27. november kl. 11.00 i Langø Kirke

v/Mikkel Flor

Se kommende gudstjenester

 

Teologihøjskolen Lolland,  Jeanne d'Arc - fra bondepige til hærfører

onsdag den 30. november kl. 19.00 på

Svanevig Hospice, Foredragssalen, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm

Underviser: Lektor ved Vordingborg Gymnasium Tove Niclasen, Vigsnæs 

Som 12-årig hørte Jeanne for første gang en stemme, der opfordrede hende til at befri byen Orléans, som var belejret af englænderne, og indsætte den retmæssige franske tronarving som konge. Hun fulgte stemmens opfordring, og efter mange forsøg lykkedes det hende at få en lille hær og stå i spidsen for befrielsen af Orleans. Efter at være blevet hyldet af hele folket og hæren, ledte hun hele den franske hær i flere sejrrige aktioner, men til sidst blev hun fanget af englænderne og dømt til døden på bålet for kætteri. Hvad fik hende til at følge denne stemme? Hvem talte til hende? Og hvordan kunne det gå til, at hun først blev udnævnt til hærfører og siden dømt som kætter?

 

25 års jubilæum

I anledning af at Gert Larsen har været ansat som graver ved Kappel Kirke i 25 år afholdes der reception

torsdag den 1. december kl. 15.00 - 18.00

i Vestenskov Sognegård, Læsøvej 8, 4900 Nakskov

Kappel-Vestenskov Menighedsråd

 

Sorggruppe i Rudbjerg Pastorat

torsdag den 1. december kl. 14.00 - 15.30

i Vestenskov Sognegård, Læsøvej 8, 4900 Nakskov

Sorggruppen er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, som følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven.

 

Seneste gudstjeneste

Sidste søndag i kirkeåret

Tema: Guds omsorg

blev afholdt søndag den 20. november i Maribo Domkirke  

v/biskop Marianne Gaarden

Folkekirkens Nødhjælp's 100-års jubilæum blev fejret ved forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Maribo Domkirke.

De planlagte gudstjenester i Gloslunde Kirke og Vestenskov Kirke var af samme årsag aflyst.

Læs dagens prædiken sammen med øvrige prædikener fra 2021 og 2022.

 

Tilitze Kirke - status på varmeanlæg og lynnedslag

Gloslunde Menighedsråds medlemmer bliver - helt naturligt - ikke sjældent spurgt om status på situationen omkring Tillitze Kirke, som har været ude af drift i en lang periode - startende med defekt oliefyr i december 2019 efterfulgt af lynnedslag i august 2021, som medførte alvorlige skader på kirken.

Nu er der lys forude, selv om det er umuligt at give en dato for, hvornår kirken igen er klar til brug. Vi har dog lavet en statusrapport for begge hændelser, så det er muligt at følge med  i hhv. varmesituationen og sagen om lynnedslaget.

Begge rapporter vil løbende blive opdateret.

 

Nyt kirkeblad

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk