Aktuelt

Hjælpepræst til Henrik Gade Jensen

Fra 1. oktober 2021 og året ud har tidligere sognepræst Birgitte Flensburg takket ja til et vikariat i Rudbjerg Pastorat.

 

Nu genoptager vi traditionen med sangaftner

onsdag den 29. september kl. 19.00 i Kappel Kirke

Vi har altid haft sangaftner i pastoratet, og de har altid været populære, men corona-pandemien satte en midlertidig stopper for dem - så vi fortsætter blot, hvor vi slap.

 

Fællesspisning i Vestenskov Sognegård

torsdag den 30. september kl. 11.30

Vi starter med andagt kl. 11.30. Derefter serveres en god middag med øl/vand/vin til, og også dessert. Efterfølgende er der bankospil. Til sidst er der kaffe/te med kage.

 

Trinitatis-tiden

Perioden fra pinsen til 1. søndag i advent kaldes for trinitatis-tiden, hvor vi hver søndag i kirken hører om Jesus mange lignelser og gerninger.

17. søndag efter trinitatis - søndag den 26. september

Lignelsen om pladserne ved bordet​

Når vi bliver budt til fest, skal vi ikke søge de bedste pladser, men tage den nederste plads. Så kan man måske altid blive inviteret højere op. Jesus sammenfatter det: Enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Jesu ord er nok ikke kun gode råd om bordskik, men et billede på tilværelsen og at det er i vores egen interesse at vise ydmyghed.

 

Næste gudstjenester

17. søndag efter trinitatis

søndag den 26. september kl. 09.30 i Vestenskov Kirke

og

søndag den 26. september kl. 11.00 i Dannemare Kirke (konfirmation)

v/Henrik Gade Jensen

Se kommende gudstjenester her.

 

Seneste gudstjenester

16. søndag efter trinitatis

blev afholdt søndag den 19. september i hhv. Græshave Kirke og Langø Kirke 

v/Henrik Gade Jensen

Prædiken kan læses her sammen med øvrige prædikener fra 2021.

 

Er kor-sang noget for dig?

Så er Ulla Schwartz igen startet op med sine 2 kor, som har ligget stille alt for længe grundet coronavirussen. Der er 2 gode muligheder:

Spirekoret - for alle sangglade børn fra 3. og 4. klasse 

Kirkekoret - for alle sangglade børn og unge fra 5. klasse og opefter.

 

Julehjælp 2021 fra Rudbjerg Menighedspleje

kan søges frem til 21. november 2021 på ansøgningsskema.

 

Lynnedslag i Tillitze Kirke

Vi går for tiden og venter på tilladelse til etablering af nyt varmeanlæg i kirken som erstatning for det gamle oliefyr, som ikke kunne længere.

Midt i denne ventetid indtræffer så den næste udfordring, idet lynet natten mellem 6. og 7. august slog ned i kirken med voldsomme skader til følge. Lynet har gjort stor skade på tag, kirkemur og el-installationer, ligesom der er betydelige fugtskader. Dog skal vi nok alligevel være glade for det voldsomme regnvejr, der fulgte med tordenvejret, idet det formentlig var skyld i, at hele kirken ikke nedbrændte.

Skadesservice har hele lørdagen arbejdet ved kirken for at få dækket af, så skaderne begrænses, ligesom elektriker har været forbi for at foretage det fornødne omkring el-systemet.

Den store opgave bliver nu at få kirken ’genetableret’, og vi håber, det kan ske inden for en overskuelig tidshorisont - og forhåbentlig med et nyt varmeanlæg.

Heldigvis var der ingen, der kom til skade ved lynnedslaget, og indtil videre er der spærret af omkring kirken, så der ikke sker ulykker med løse tagsten og lignende.

 

Nyt kirkeblad

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk