Gloslunde Kirke

Gloslunde Kirke, Gloslunde Gade 38, 4983 Dannemare

Gloslunde Kirke er sandsynligvis bygget mellem 1200 og 1250. 

Den består af romansk kor og skib - med våbenhus og sakristi (præsteværelse) fra gotisk tid. Plankeloftet fra romansk tid blev i gotisk tid erstattet af to stjernehvælv i skibet og krydshvælv i koret. Kirken er opført i munkesten og hvidkalket.         

 


Særlig murværket i gavlen viser bygmesterens færdigheder


Går man om bag kirken og studerer murværket i bl. a. korets gavl, finder man en leg med skifter og mønstre i det gamle murværk, karakteristisk for det lollandske kirkebyggeri fra denne periode (1200-tallet).    
                


Ser man godt efter, kan man få øje på et ansigt øverst oppe. Hver morgen ser det i retning af solens opgang - som et symbol på Kristi genkomst!Fondsbidrag til renovering af klokkestabel

Følgende fonde har bidraget til istandsættelsen af klokkestablen:

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene formål - kr. 300.000,-
Sonning-Fonden - kr. 75.000,-
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond - kr. 25.000,-
Sparekassen Lolland -  kr. 3.000,-
Det Classenske Fideicommis - noget tømmer.

Som følge heraf har projektet kunne realiseres.


Omkring 1430 fældede man det tømmer, som umiddelbart efter blev brugt til at opføre klokkestablen ved Gloslunde Kirke. I 1765 var det blevet nødvendigt med en mindre reparation og klokkerne blev skiftet engang i 1820'erne. 

I 1400-tallet var man gået grundigt til værks - der var lagt syldsten i bygningens grundrids og under midterstolpen, kaldet kongen - og en solid tømmerkonstruktion af egetræ var sat op og udvendigt monteret med spånbeklædning.

Blot var der i tidens løb sket det, at kirkegården af naturlige årsager havde hævet sig siden 1400-tallet og svækket fodremmen og det nederste af stolperne, som efterhånden var kommet til at stå i niveau med jordoverfladen.

Stillet over for den kendsgerning, at klokkestablen truede med at vælte, såfremt man ikke gjorde noget inden for en overskuelig tid, besluttede menighedsrådet i 2001 at renovere klokkestablen. Man fik professionel bistand fra arkitekt Peter Bering til istandsættelsen og ansøgte diverse fonde.

I januar 2003 blev klokkestablen genindviet. I våbenhuset kan man se en udstilling af de forskellig faser i restaureringsarbejdet.


Altertavle fra 1872 afløste en ældre katekismusaltertavle

I våbenhuset er den tidligere altertavle anbragt. Det er en såkaldt katekismusaltertavle fra 1581 med skriftsteder i felterne.

Efter reformationen, hvor en masse katolske altre blev taget ned, anskaffede en lang række kirker en altertavle uden billeder - men med tekst fra Luthers katekismus. Nogle steder malede man senere i nogle af felterne billeder (Landet kirke og Visseltofta Kyrka i Skåne, f. eks.). Andre steder - som i Gloslunde - kasserede man den, og fik en anden - med billede!Den nuværende altertavle har billede malet af Frederik Christian Lund (1826-1902)

Billedet forestiller Kristus i Getsemane Have. Rammen er nygotisk og fra 1872.

 

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk